چگونه ریسک‌های پروژه را اولویت‌بندی کنیم؟


الویت‌بندی ریسک

 

 

علت در‌مقابل تاثیر

از آنجا که ما زمان و منابع محدودی برای تحویل پروژه‌های خود داریم نمی‌توانیم همه‌ی ریسک‌ها را شناسایی‌کرده و گزارش دهیم.

بنابراین، ما برای رسیدن به الویت‌بندی کردن نسبی ریسک‌ها، امتیاز نهایی ریسک خود را به‌عنوان تابعی از علت و تاثیر بیان می‌کنیم.

به ‌عبارت دیگر، ما هر ریسک را با ضرب احتمال آن در امتیاز اثر آن، رتبه‌بندی می‌کنیم.

به‌عنوان مثال، بگذارید بگوییم ما قصد داریم برای همه تیم پروژه خود تبلت تهیه کنیم تا در سایت پروژه با آنها کار کنند.

ما بلافاصله ریسک آسیب دیدن آنها را شناسایی می‌کنیم.

تجزیه و تحلیل همه علل احتمالی، ما را به‌این نتیجه می‌رساند که احتمال این امر "محتمل"یعنی  3 از 5 خواهد بود.

بیشترین اثر (یا تأثیر) بر زمان پروژه برآورد شده است که در سطح  "اصلی" با امتیاز  4 از 5 خواهد بود.

 

بنابراین امتیاز ریسک ما 3x4=12

 

اثر

ریسک

احتمال آسیب ‌دیدگی آیپد

قابل توجه

5

اصلی

4

متوسط

3

جزئی

2

ناچیز

1

 

 

 

 

 

تقریبا قطعی

5

احتمال

 

 

 

 

 

بسیار محتمل

4

 

12

 

 

 

محتمل

3

 

 

 

 

 

به احتمال کم

2

 

 

 

 

 

به ‌ندرت

1

 

 

مثالی دیگر

در اینجا مثالی دیگر از همین پروژه می‌زنیم...

این ریسک وجود دارد که (یا فرصت، در این مثال)،  ایلان ماسک داوطلب همکاری با ما شود.

با استفاده از تمام کانال‌های موجود در دسترس ما، احتمال وقوع آن بسیار کم (یا 1 از 5) ارزیابی می‌شود. بااین حال، اثر آن بر اعتبار و شهرت سازمان ما بسیار زیاد خواهد بود (یا 5 از 5).

در‌این حالت، امتیاز ریسک ما 5=5x1 خواهد بود.

 

 

 

 

اثر

فرصت

احتمال حضور ایلان ماسک

قابل توجه

5

اصلی

4

متوسط

3

جزئی

2

ناچیز

1

 

 

 

 

 

تقریبا قطعی

5

احتمال

 

 

 

 

 

بسیار محتمل

4

 

 

 

 

 

محتمل

3

 

 

 

 

 

به احتمال کم

2

5

 

 

 

 

به ‌ندرت

1

 

چیزی‌که بلافاصله می‌‌توانیم ببینیم این است که ریسک iPad ما دارای امتیاز بالاتری نسبت به فرصت کار با ایلان ماسک است.

این بدان معناست که وقتی نوبت به پاسخدهی و مقابله با ریسک‌ها می‌رسد (که گام بعدی این فرایند است)، ما اولویت بیشتری را به رویداد iPad خواهیم داد.

اولویت‌بندی ریسک‌ها به لحاظ کیفی به سادگی ضرب احتمال در اثر و رتبه‌بندی نتایج ساده است.

.

 

 

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: